Regulamin


§ 1
    1.    Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Twinkle Twinkle Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie (01-923), ul. Bogusławskiego 19/177, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 546239, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 20 000 zł, NIP 1182106011, REGON 360924350, e-mail: biuro@twinkletwinkle.pl, zwaną dalej „Twinkle Twinkle”.

    2.    Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Regulaminu, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Twinkle Twinkle.
§ 2
    1.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Twinkle Twinkle na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące: oferty sklepu internetowego www.twinkletwinkle.pl i promocjach organizowanych w sklepie.

    2.    Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Twinkle Twinkle, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.


§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4
    1.    Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która zakładając Konto w Sklepie wybierze opcję „Zapisz się do naszego newslettera” i kliknie przycisk „Zarejestruj się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanych danych do Twinkle Twinkle i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

    2.    Następnie Twinkle Twinkle na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację: Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Twinkle Twinkle, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


§ 5
Twinkle Twinkle informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7
    1.    Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

    2.    Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: biuro@twinkletwinkle.pl, pocztą na adres Twinkle Twinkle podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.


§ 8
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9
    1.    Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@twinkletwinkle.pl, pocztą bezpośrednio na adres Twinkle Twinkle podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Twinkle Twinkle.

    2.    W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Twinkle Twinkle.

    3.    Twinkle Twinkle rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 10
    1.    W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Twinkle Twinkle lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

    2.    Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
Używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach zapewnienia prawidłowego działania strony www, utrzymania sesji po zalogowaniu oraz statystycznych. Korzystanie ze strony bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach. Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies. [zamknij]